سنگ گور یا سنگ قبر، سنگی است که آن را برای یادبود کسانی که درگذشته‌اند؛ بر روی یا بالای گور می‌گذارند.[۱]
در ایران سنگ گور را به فرم خوابیده بر روی گور می‌گذارند اما در کشورهای فرنگی و همچنین ایران در گذشته‌ای نزدیک، سنگ گور به فرم ایستاده بالای گور جای دارد. در گذشته معمولا از سنگی کوچک و بدون کنده کاری بر بالای قبر برای مشخص ساختن تنها محل دفن استفاده می شد.اما به مرور بر روی سنگ قبر نام و نام خانوادگی فرد فوت شده نیز حک می گردید. در حال حاضر بر روی سنگ قبر اطلاعات، نوشته و عکس های مختلفی حک می شود. این امر باعث شده تا به مرور ابعاد سنگ قبر بزرگتر شود[۲].

d1

محتویات

d2

اطلاعات نوشته شده بر روی سنگ گور

سنگ گور معمولا دارای اطلاعات زیر است:

  1. نام و نام خانوادگی
  2. تاریخ زادروز
  3. تاریخ درگذشت
  4. سروده و یا گفتاری پرمعنا درباره فرد درگذشته
  5. نماد و نشانه های تصویری بر مبنای مواردی چون: آیین، ملیت، شغل، علاقه مندی، امکان متبرکه و تصاویر مناظر، عکس متوفی.
  6. آیه ای از قرآن در سنگ قبر های اسلامی

جنس انواع سنگ قبر اسلامی در ایران

  1. انواع سنگ مرمر در رنگهای سفید، سبز، خاکستری و قرمز
  2. انواع سنگ گرانیک ایرانی و برزیلی و سنگ شبق