جهت سنگ قبر و سوگ فرزند:

لالایی کن بخواب، خوابت قشنگه

گل مهتاب شبا، هزار تا رنگه

یه وقت بیدار نشی از خواب قصه

یه وقت جا نمونی تو شهر غصه

…………………..

آرام رفتی

ولی طوفان به پا کردی!

بود اینجا مزار مادر من

فروغ دیدة پر اختر من

چو نی می‌نالم و می‌گریم هر دم

که شد در خاک پنهان مادر من

…………………..

در سوگ توام ناله ز عیوق گذر کرد

داغ تو، دل سوخته را سوخته تر کرد

آهی که به یادت ز دل زار بر آمد

از کوه گذر کرد و بر افلاک اثر کرد

…………………..

آتش هجران تو همچون سپندم می کند

پر ز ناله همچو نی بند بندم می کند

داغ سنگینی که بر دل دارم از هجران تو

تا قیامت بر غم تو پای بندم می کند

…………………..

مادرم ای رفته در خوابی دراز

یاس هایت توی ایوان گشته باز

گرچه گلهایت همه تنها شدند

با شقایق های آن دنیا بساز

…………………..

مادر گمان مبر زخیال تو غافلم

گر مانده ام خموش خدا داند و دلم

…………………..

این چه شمع است که خاموش نگردد هرگز مرگ مادر که فراموش نگردد هرگز

…………………..

مادر به تو سوگند که در این خانه خاموش افسانه شادی وخوشی گشته فراموش

…………………..

ای خاک تیره مادر ما را عزیزدار این نور چشم ماست که در برگرفته

…………………..

مادر امروز جهان بی تو نبیند چشمم این منم بر سر خاک تو که خاک بر سرم

…………………..

اینجا بهشت ارزو در زیر خاک است ارامگاه مادری مظلوم وپاک است

…………………..

مادرم غم تو.همنفسم شد به جان تو با این غم بزرگ چه خاکی بر سر کنم

…………………..

مادرم رفتی و داغت به دل ماست هنوز هرکجا می نگرم روی تو پیداست هنوز

…………………..

این که مرقد عشق وآرزوهاست این تربت پاک مادر ماست

ای خاک تو حرمتش نگهدار این رنج کشیده مادر ماست

…………………..

مادر ای آفتاب هستی بخش زیر پایت بهشت جاوید است

دامن پاکت ای فرشته مهر باغ آلاله گون توحید است

…………………..

امروز هستی ام ز امید دعای توست فردا کلید باغ بهشتم رضای توست

مادرم بهشت من همه اغوش گرم توست گویی سرم هنوز بر بالین نرم توست

…………………..

بخواب ای مادرم آرام وخسته بخواب ای مادرم ای دل شکسته

بمیرم من برای غصه هایت بمیرم من برای اشک هایت

…………………..

مادرم ای چشمه ی مهرو وفا مادرم ای آیت لطف خدا

مادرم ای روز سختی یار من مادرم ای بهترین غمخوار م

…………………..

ای روح ایثار ای مادر من ای خاک پایت تاج سر من

از شوق رویت ای مهر تابان خون میزند جوش در پیکر من

…………………..

در گلستان ادب اموزگارم مادر است بعد رب العالمین پروردگارم مادر است

من که شاگرد دبیرستان عشق مادرم اولین معشوق من در روزگار مادر است

…………………..

گل های بهشت سایبانت مادر یک دسته ستاره ارمغانت مادر

دیگر چه کسی چشم به راهم باشد قربان نگاه مهربانت مادر

…………………..

قلبم شده رنجور ز هجران تو مادر فکرم شده این گونه پریشان تو مادر

هرروز کنم ارزوی روی تو افسوس دستم شده کوتاه ز دامان تو مادر

…………………..

مادر به زیر خاک چه خوش ارمیده ای ای باغبان ز گلشن خود دل بریده ای

مادر چه شد که به همه مهر مادری دست از من وتو ثمرانت کشیده ای

…………………..

قربان نگاه خسته ات مادر جان لبخند به گل نشسته ات مادر جان

از عمق دو چشم مهربانت پیداست تصویر دل شکسته ات مادر جان

…………………..

شعله ای خاموش گشت وخانه ای بی نور شد گوهرارزنده ای پنهان به خاک گور شد

مادر شایسته ای زین عالم نا پا یدار روشن ان دیده که رویش می دید

…………………..

همی نالم که مادر در برم نیست صفا وسایه او بر سرم نیست

مرا گر دولت عالم ببخشند برابر با نگاه مادرم نیست

…………………..

این مرقد عشق و ارزوهاست این تربت پاک مادر ماست

ای خاک توحرمتش نگه دار این رنج کشیده مادر ماست

…………………..

مادر به خدا ماه در این خانه که تو بودی روشنگر این کلبه ویرانه تو بودی

از خاطر دل ها نرود یاد تو هرگز ای آن به نیکی همه افسانه تو بودی

…………………..

آبروی اهل دل از خاک پای مادر است هر چه دارند این جماعت از دعای مادر است

آن بهشتی را ه قرآن میکند توصیف آن صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است

…………………..

یاد ایامی که مادر داشتم افسری زیبنده بر سر داشتم

زندگی با او مرا افسانه بود روشنی بخش دلم در خانه بود

…………………..

گر چه من دیگر نمی بینم گل روی تو را خاطراتت را در این غمخانه مهمان میکنم

گوهر یکدانه ام ای مادر خوبم بدان تا ابد یاد تو را در سینه پنهان میکنم

…………………..

بگو مادر هنوز یادی از ما میکنی یا نه ؟ درون خاک تیره وا عزیزا میکنی یا نه؟

به هر دردی که گشتم مبتلا کردی مداوایم غم بی مادری را هم مدوا میکنی یا نه؟

…………………..

دلم را از غمت مادر شکستی تمام رشته ها از هم گسستی

یقین دارم که در باغ بهشتی کنار حضرت زهرا نشستی

…………………..

امروزهستی ام ز امید دعای توست فردا کلید باغ بهشتم رضای توست

مادر بهشت من همه آغوش گرم توست گویی سرم هنوز به بالین نرم توست

…………………..

بخواب ای مادرم ارام خسته بخواب ای مادرم ای دلشکسته

بمیرم من برای غصه هایت بمیرم من برای اشک هایت

…………………..

دگر اغوش مادر جای ما نیست دریغا دامنش ماوای ما نیست

از ان روزی که از دار فنا رفت کسی غمخوار و هم اوای ما نیست

…………………..

گل های بهشت سایبانت مادر یک دسته ستاره ارمغانت مادر

دیگر چه کسی چشم به راهم باشد قربان نگاه مهربانت مادر

…………………..

دریای خروشان محبت گل ایثار ای هم نفسان مادر ما خفته در اینجا

…………………..

ناله کردم ذره ای از کوه دردم کم نشد گریه کردم اشک بر داغ دلم مرهم نشد

در گلستان گردگل بسیار گردیدم ولی از هزاران گل که بوییدم یکی مادر نشد

…………………..

کسی که ناز مرا میکشید مادر بود کسی که حرف مرا می شنید مادر بود

مرا ستاره صبحی که هرچه کوشیدم شد اخر از نظرم ناپدید مادر بود

…………………..

کسی که طعم محبت چشیده میداند مصبیتی به جهان همچو مرگ مادر نیست

…………………..

به یاد شمع رویت همچنان پروانه میسوزم تورفتی من به جایت اندرین کاشانه میسوزم

گهی آیم کنار قبر تو با دیده گریان گهی از مهربانی های تو در خانه میسوزم

…………………..

فلک دیدی چه خاکی بر سرم شد برون اخر ز دستم مادرم شد

برون از دست ماه نازنینم که از هجران او اندوهگینم

…………………..

اگر مادر نباشد زندگی نیست به خورشید وفلک تابندگی نیست

خدا عشق است ومادر مهر مطلق به انان بندگی شرمندگی نیست

…………………..

تو رفتی ترک کردی مادر این دنیای فانی را برایم تیره کردی زندگی و زندگانی را

همیشه شادمان بودم که چون تو مادری دارم کجا دیگر توانم دید روی شادمانی را

…………………..

ای کاش تو باز آیی و من پای تو تو بوسم در سجده روم صورت زیبای تو بوسم

هرجا که گذشتی و دمی جای گرفتی انجا روم وگریه کنان جای تو رو بوسم

…………………..

در سوگ پدر و سنگ قبر:

ای گل باغ و چمن، از ما گسستن زود بود

پشت فرزندت از این ماتم، شکستن زود بود

بهر تو همسر ندارد، صبر در این انتظار

ای پدر بر سنگ، نامت نقش بستن زود بود

…………………..

مکش که بیهده این نقش می­کشی نقاش

که خون بگریی اگر پی بری به احوالم

چه حاجت است پس از من بماند این تمثال؟

فلک چه کرد به من تا کند به تمثالم؟!

…………………..

باز آمدم به پرسش حال تو، ای امید

ای مادری که هر نفسم، گفتگوی توست

باز آمدم که بوسه زنم بر مزار تو

ای قبله‌ای (مادری) که جان و دل من به سوی توست

…………………..

من گُلم، مادر گلستان من است

من تنم، مادر دل و جان من است

در میان ناامیدی‌های عمر

مادرم، شمع شبستان من است

…………………..

قسم به تربت مادر که سجده گاه من است

که مهر مادریش تا ابد پناه من است

…………………..

خدایا سینه ای صد چاک دارم

فغان از گردش افلاک دارم

چرا شب تا سحر از دل ننالم

که اینجا مادری در خاک دارم

…………………..

ای آسمان به جلوه خورشید خود مناز

مادر ستاره ایست که خورشید پرور است

مهر از دلش نمی رود گر می رود به خاک

خاک که بوی عشق می دهد خاک مادر است

در سينه اش دلی است فروزنده تر ز مهر

وز آن چراغ تربت پاکش منور است

…………………..

در گلستان ادب اموزگارم مادر است

بعد رب العالمین پروردگارم مادر است

من که شاگرد دبیرستان عشق مادرم

اولین معشوق من در روزگار مادر است

…………………..

باورم نیست كه دیگر نشـنوم آواي تو

يــا نبـينم روی مـاه و قامت رعـنـاي تو

سالها سنگ صبورم بودي و هم صحبتم

بي تو رنگ يأس دارد منزل و مأواي تو

…………………..

مادرم ای رفته در خوابی دراز

یاس هایت توی ایوان گشته باز

گرچه گلهایت همه تنها شدند

با شقایق های آن دنیا بساز

…………………..

مادر ای آفتاب هستی بخش

زیر پایت بهشت جاوید است

دامن پاکت ای فرشته مهر

باغ آلاله گون توحید است

…………………..

بخواب ای مادرم آرام وخسته

بخواب ای مادرم ای دل شکسته

بمیرم من برای غصه هایت

بمیرم من برای اشک هایت

photo_2017-11-04_17-52-58photo_2017-11-04_17-48-04

آدرس سنگ یادبود : جاده قدیم قم ، بعد از سه راه بهشت زهرا ، بعد از درب جدید ، دست راست سنگ یادبود
تلفن تماس : 09122967157 و 02155213821 و 09123713813